W tygodniu od 15 do 19 lipca sklep i e-sklep będą zamknięte z powodu wakacji.

Wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane w poniedziałek 22 lipca 2024 r. Dziękujemy.

Jak złożyć wniosek?

Czy zakupiłeś towary od IQsport s.r.o. i w okresie gwarancyjnym wykryłeś w nich wadę, która nie jest spowodowana normalnym zużyciem? Niezwłocznie zgłoś reklamację, bez zbędnej zwłoki.

  • Procedura reklamacyjna jest regulowana ustawą nr 89/2012 Dz.U. i stanowi integralną część Regulaminu.
  • Wadliwy towar zostanie wymieniony lub naprawiony za obopólną zgodą i po przyjęciu/ocenie reklamowanego towaru. 
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania produktów, właściwości funkcjonalnych i szkód wynikających z nieprofesjonalnego użytkowania produktów, a także szkód spowodowanych zdarzeniami zewnętrznymi i wadliwą obsługą. Wady tego pochodzenia nie są objęte gwarancją.
  • Sprzedawca podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu wymaganego do profesjonalnej oceny wady, która jest uzasadniona w zależności od rodzaju produktu lub usługi.
  • Roszczenie zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia. O rozstrzygnięciu poinformujemy na piśmie.
  • Okres gwarancji jest określony dla każdego produktu.
  • Konsument wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (kontaktowych) dostawcy towarów w celu przyspieszenia i uproszczenia procedury reklamacyjnej.
  • Reklamowane towary muszą być suche i czyste. W przeciwnym razie może zostać naliczona opłata za czyszczenie. 

Jak złożyć skargę?

  1. Wypełnij poniższy formularz online
  2. Następnie wyślij towar do:
Nazwa firmy IQsport s.r.o.
Ul. Dukelska 47
Miasto Holesov
Kod pocztowy 769 01
Kraj Czech republic
Telefon +420 777 689 222
Email obchod@iqsport.cz

Nie później niż 30 dni po otrzymaniu towaru poinformujemy użytkownika za pośrednictwem wiadomości o rozstrzygnięciu reklamacji. 

Formularz skargi

Szczegółowe informacje można znaleźć na paragonie fiskalnym wydanym przy zakupie towarów.

Nie wiesz, co robić?

Napisz do nas: obchod@iqsport.cz, a my poinformujemy Cię jak najszybciej.