YATE Tuhý líh v PE sáčku 200 g

Vaše cena s DPH: 60 Kč
Cena bez DPH 21%: 50 Kč

Původní cena: 0 Kč

Kód zboží: 10777


Popis produktu

​YATE tablety tuhého lihu 

Palivo pro vařič na tuhý líh. Lze jej také použít pro roztápění kamen nebo krbů. Pro rozdělání ohně obvykle stačí 1/2 tablety

Varování! Hořlavá tuhá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice. 

Hmotnost: 200 g

Parametry produktu

Záruka 24 měsíců