YATE Tuhý líh - 6 ks tablet

Vaše cena s DPH: 37 Kč
Cena bez DPH 21%: 31 Kč

Původní cena: 0 Kč

Kód zboží: 10776


Popis produktu

​YATE Tuhý líh - 6 ks tablet v tubě 

Cestovní balení, 6 kusů tablet v PE tubě, kterou je možno opakovaně naplnit. Tuba chrání tablety před vlhkem a poškozením. Tablety jsou vhodné jako palivo do vařiče na tuhý líh nebo pro roztápění kamen, ohnišť a grilů. Pro rozdělání ohně obvykle stačí 1/2 tablety.

Varování! Hořlavá tuhá látkaMůže vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice. 

Hmotnost: 48 g  +-5%

Rozměry: 10 x 3 cm