Vrácení do 14 dnů

Tyto pokyny mají za úkol odpovědět na otázky a seznámit vás se správným postupem při vracení zakoupeného zboží ve 14 denní lhůtě.

Obecná pravidla

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (soukromá osoba, která nenakupuje na IČ) a na druhé straně dodavatel.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel (soukromá osoba) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.


V jakém stavu musí být obal zboží?

Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.


Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Příklad: Zákazník si objedná obuv, jeden den ji používá a zjistí, že obuv nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a podešev bude jevit známky opotřebení. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit opotřebení.

Do kdy je možné zboží vrátit?

Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou? Nestačí. Není podstatné, kdy se zboží vrátí zpět dodavateli, ale kdy mu bude písemně doručeno odstoupení od smlouvy.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Jak na to?

>>> Zašlete nám odstoupení spotřebitele od smlouvy <<<

Je tedy nutné poslat písemně, co nejdříve, toto vyplněné odstoupení od smlouvy, které musí být doručeno ve 14 denní lhůtě. Nestačí pouhé zaslání zboží poslední den lhůty.

Neakceptujeme jiné druhy poznámek k vrácení, než toto závazné Odstoupení spotřebitele od smlouvy, které vám písemně potvrdíme.

Jak je skutečně dlouhá lhůta pro vrácení?

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních). Lhůta začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží zákazníkem nebo od jeho převzetí ve skladu.


Jak zboží poslat?

Zašlete zboží společně s vyplněným formulářem na naši adresu. Zboží musí být kompletní (včetně dárků a veškeré dokumentace). Zboží neposílejte na dobírku – takto poslané zboží nebude převzato.


Na co se odstoupení do 14 dnů nevztahuje?

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.


Vrácení kupní ceny spotřebiteli

Kupní cena zboží neobsahuje poštovné – poštovné se zpravidla nevrací. Pokud spotřebitel poštovné nehradil (poštovné zdarma), prodávající uplatní skutečné vynaložené náklady na vyřízení objednávky a vrátí spotřebiteli kupní cenu sníženou o tyto náklady.

Na kupní cenu zboží, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (skutečné náklady na přepravu, telefon apod.) zejména pokud jde o zboží objednané na zakázku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.